ANBI

ANBI gegevens
Stichting YoungGangsters
Bataviastraat 24 – unit 2.13
1095 ET  Amsterdam
www.younggangsters.com
zakelijk@younggangsters.com
RSIN: 851766420

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter

Joost de Kleine Beek
Penningmeester
Sophie Lambo
Secretaris
Katinka Zoethout

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd.

Statutaire doelstelling:
De Stichting heeft ten doel: het (doen) realiseren van theatervoorstellingen, en aanverwante kunst- en cultuurprojecten geïnitieerd, voornamelijk (mede) ontwikkeld en/of (mede)uitgevoerd door één of beide Oprichters en het daarmee bereiken van een divers publiek, alles begrepen in de ruimste zin van het woord.

Statutaire naam van de stichting: Stichting YoungGangsters

Download hier het jaarverslag van 2019
Download hier het jaarverslag van 2020
Download hier het jaarverslag van 2021

Download hier het beleidsplan 21-24

ANBI STATUS
Stichting YoungGangsters is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.