Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken en transacties met Stichting YoungGangsters, Bataviastraat 24 – unit 2.10, 1095 ET Amsterdam.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

YoungGangsters gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om.
YoungGangsters kan je persoonsgegevens verwerken omdat je deze zelf bij het invullen van een van de formulieren op de website van YoungGangsters aan YoungGangsters verstrekt.
Bij YoungGangsters kunnen naar aanleiding van het invullen van een van de formulieren op onze website de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je geboortedatum
  • Je e-mailadres
  • Je telefoonnummer
  • Je bankrekeningnummer

Dit gaat om de formulieren: GangMember-formulieren, doneer-eenmalig-formulier.

WAAROM YOUNGGANGSTERS DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

YoungGangsters verwerkt je persoonsgegevens om per e-mail of telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen om je op de hoogte te houden van nieuws rondom YoungGangsters en je voordelen n.a.v je GangMembership.
Daarnaast gebruikt YoungGangsters de gegevens van GangMembers om, indien aangegeven, een maandelijkse incasso te doen via het opgegeven bankrekeningnummer.

DELEN MET ANDEREN

YoungGangsters verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden.

NIEUWSBRIEF

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt YoungGangsters gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Mailchimp is gevestigd in de VS en door YoungGangsters is met Mailchimp een modelcontract voor doorgifte afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp.

GOOGLE ANALYTICS

YoungGangsters maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe en hoe vaak gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, zonder het IP-adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan YoungGangsters te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. YoungGangsters heeft hier geen invloed op.
Circus Treudier heeft Google geen toestemming gegeven om via YoungGangsters verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COOKIES

Google Analytics plaatst op de computer van de gebruiker een aantal cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de browser worden opgeslagen op deze computer bij het bezoek aan onze website. Deze cookies hebben als doel onze dienstverlening en website te optimaliseren:
Google Analytics gebruikt ‘tracking cookies’ om het gebruik van de website in kaart te brengen met als doel de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website te vergroten. De cookies worden niet gebruikt om het gedrag van de (unieke) bezoeker in kaart te brengen.

VIDEO’S

De video’s op de website van YoungGangsters zijn via Vimeo te bekijken. Als je zo’n video laadt, verstuurt jouw browser bezoekersgegevens waaronder het IP-adres aan Vimeo.

BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING

YoungGangsters behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. YoungGangsters adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien YoungGangsters wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen bekend worden gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar publiciteit@younggangsters.com. YoungGangsters zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

CONTACT

Stichting YoungGangsters is als volgt te bereiken:

Postadres: Bataviastraat 24 – unit 2.10, 1095 ET Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55566219
E-mailadres: publiciteit@younggangsters.com